Społeczność w szkole, szkoła w społeczności


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wakacje w Zespole Szkół w Cycowie upływają pod hasłem projektu „Poznaj swój kraj i wszystkie jego tajemnice - zawsze wracaj do korzeni” realizowanego przez placówkę w ramach programu „Społeczność w szkole szkoła w społeczności”.

„Pamiętajmy o bohaterach” to hasło przewodnie warsztatów historycznych prowadzonych w ramach projektu.

Uczniowie szkoły od wielu lat pielęgnują tradycje 7 Pułku Ułanów Lubelskich, od 1992 r. pułk jest patronem szkoły, ma to związek z bitwą polsko-bolszewicką stoczoną pod Cycowem w sierpniu 1920 r. W ramach projektu od początku lipca młodzież uczestniczy w licznych warsztatach terenowych. W Warszawie uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej w Muzeum Narodowym oraz szukali śladów patrona szkoły 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Muzeum Wojska Polskiego (przedwojennych tablic z Grobu Nieznanego Żołnierza z nazwą CYCÓW, oryginału sztandaru 7 Pułku). W miejscowości Ossów obejrzeli makietę MON-u rekonstruującą Bitwę Warszawską 1920 r., która ma ścisły związek z bitwą pod Cycowem.

Od 7 sierpnia uczestnicy projektu rozpoczęli prace porządkowe i renowacyjne przy pomniku i na cmentarzu, gdzie pochowani są ułani polegli w bitwie. Około 50 uczniów i nauczycieli wykarczowało krzewy, oczyściło teren, odmalowało pomnik i ogrodzenie, uzupełniło brakujące krzyże na mogiłach indywidualnych.

W związku z obchodami rocznicy bitwy pod Cycowem odsłonięta zostanie wcześniej zaprojektowana przez uczniów tablica przy cmentarzu wojennym z informacją o historii i honorowym patronacie szkoły. Dzięki temu działaniu uczniowie poczują się dowartościowani, uświadomią sobie trwały wkład w życie codzienne społeczności lokalnej. Tablica będzie nieustannie przypominała o odniesionym sukcesie i promowała szkołę.

W ramach warsztatów historycznych „Pamiętajmy o bohaterach” podjęte zostaną kolejne inicjatywy, a mianowicie opracowanie przez uczniów i wydanie folderu na temat bitwy polsko-bolszewickiej pod Cycowem, patrona szkoły oraz Szkolnej Izby Tradycji. Ponadto społeczność szkolna w październiku spotka się z weteranami 7 Pułku i żołnierzami z JW z Tomaszowa Mazowieckiego.